Warning: Parameter 3 to plgContentArticleeditor::onBeforeDisplayContent() expected to be a reference, value given in /home/hydrobio/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

CLOE

Посочената по- долу информация не е актуална!

Лабораторията по Екология е обединена с Института по Зоология и Института по Ботаника в

"Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания" (ИБЕИ- БАН)

Моля, посетете сайта на новия Институт: http://www.iber.bas.bg/

По чисто технически причини, информацията по- долу ще бъде обновена на по- късен етап!

Ако някои има претенции, може да помогне в обновяването! Благодаря!

 

 

 

 

Централна Лаборатория по Обща Екология, БАН

Секция «Биоиндикация и екологичен риск»

НИГ «Биоиндикация и екологичен риск»

Секция «Функционална екология»

НИГ «Водни екосистеми»

НИГ «Сухоземни екосистеми»