Warning: Parameter 3 to plgContentArticleeditor::onBeforeDisplayContent() expected to be a reference, value given in /home/hydrobio/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

I Zoology

Посочената по- долу информация не е актуална!

Института по Зоология е обединен със Институт по Ботаника и лаборатория по Екология в

"Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания" (ИБЕИ- БАН)

Моля, посетете сайта на новия Институт: http://www.iber.bas.bg/

По чисто технически причини, информацията по- долу ще бъде обновена на по- късен етап!

 

    Институт по Зоология, БАН
    бул. Цар Освободител 1
    София 1000
    тел.: (02) 9885115 ;    факс: (02) 9882897
    е-поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.   
    официален уебсайт:  http://www.zoology.bas.bg

 
    Секция «Хидробиология»

   Лаборатория по Лимнология :
    Лаборатория по Ихтиология :
 • ст.н.с. ІІ ст. д-р Румен КАЛЧЕВ, хидробиолог, ръководител

 • ст.н.с. II ст. д-р Иван ПАНДУРСКИ, стигобиолог профил>>

 • н.с. I ст. д-р Михаела БЕШКОВА, фитопланктонолог

 • н.с. I ст. д-р Стефан СТОЙЧЕВ, бентосолог профил>>

 • дипл. инж. Иван БОТЕВ, хидрохимик профил>>

 • биолог специалист Румяна ЦВЕТКОВА, хидробиолог

 • магистър Янка ВИДИНОВА, хидробиолог профил>>

 • магистър Виолета ТЮФЕКЧИЕВА, хидробиолог профил>>

 • докторант Весела ЕВТИМОВА, стигобиолог профил>>

 • докторант Христина КАЛЧЕВА, хидробиолог профил>>   
 • Директор на Института ст. н.с. I ст. д-р Младен ЖИВКОВ, дбн, ихтиолог

 • н.с. I ст. д-р Милен ВАСИЛЕВ

 • н.с. I ст. д-р Апостолос АПОСТОЛУ, ихтиолог

 • биолог специалист Теодора  ТРИЧКОВА, ихтиолог

 • биолог специалист Василка НЕНОВА, ихтиолог

 • докторант Борис ВЕЛКОВ, ихтиолог

 • докторант Андон АНДОНОВ , хидробиолог профил>>