Warning: Parameter 3 to plgContentArticleeditor::onBeforeDisplayContent() expected to be a reference, value given in /home/hydrobio/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67

Фауна на България: Copepoda, Harpacticoida

Уважаеми колеги!

След доста трудности и борба от страна на автора доц. д-р Апостол Апостолов, вторият том за харпактикоидната фауна на България е вече факт!

Отпечатан е като том 29 от поредицата "Фауна на България" и е посветен на сладководните и подземни представители от разред Harpacticoida (Copepoda).

Монографията може да бъде намерена в София в книжарницата на БАН, зад Централно управление, бул. Цар Освободител.

Монографията включва описание на 100 сладководни ракообразни от разр. Harpacticoida (Copepoda) от повърхностните и подземни води на България. Описаните видове принадлежат към 14 семейства, 18 рода и 8 подрода. За всеки вид е дадено описание на важни таксономични черти, биономика, хабитати и индивидуална вариабилност. Разработени са детайлно въпросите относно произхода и еволюцията, систематиката и биологията на съвременната харпактикоидна фауна. Представено е географското положение и зоогеографското разпределение на харпактикоидната фауна на България на родово и видово ниво. Дадена е информация за хоризонталното и вертикално разпределение на видовете и тяхната биономика във връзка с техния биотоп. Специално внимание е обърнато на произхода и видовия състав на подземните български харпактикоиди и е направено сравнение с харпактикоидите от другите балкански държави.

Разработен е ключ за определяне на семействата, родовете и видовете. Описанието на видовете е подкрепено с детайлни илюстрации на индивидуалните морфологични особености, имащи значение за таксономията.

доц. д-р Апостол Апостолов, България

AJAX Search Users


CB Login

Lybrary stats

The download archive contains currently 255 downloads in 38 categories. To date, these have been downloaded 105756 times.

JoomGallery Treeview

Кой е на линия

В момента има 9 посетителя в сайта
Hydrobiology Society, Bulgaria >>> Copyright: Lyubomir Kenderov, 2008- 2011 ©